استارتر گوساله Kaffi

kaffi-tdm

هدف تولید صنعت گاو شیر و پروار بندی گوساله دستیابی به حداکثر سود طی دوره تولید است. در این میان گوساله ها نقش بنادین را در تامین سود دامدار بازی می کنند. دوران از شیر گیری ، سن و وزن از شیرگیری از جمله نکاتی است که سوددهی صنعت شیری و پروار بندی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل استارتر گوساله kaffi تضمین سودهی آینده دامدار خواهد بود

برخی از ویژگی های استارتر گوساله Kaffi :

در انتهای فرایند شیر گیری تکامل هضم میکروبی دستگاه گوارش اهمیت فراوانی در تولید آینده گوساله خواهد داشت. شایان ذکر است که نرخ رشد مناسب گوساله در انتها منجر به وزن و جثه مناسب حیوان در هنگام تلقیح و دوری از مشکلات اولین زایمان گردد . با استفاده از استارتر گوساله kaffi دستیابی به این مهم امکان پذیر خواهد بود.

به کمک به کارگیری مواد خوراکی خوش خوراک در تولید استارتر گوساله kaffi و فرآوری پلت ، قابلیت هضم نشاسته افزایش می یابد و میل و رغبت گوساله به مصرف استارتر افزایش می یابد این امر در نهایت منجر به رشد سریعتر و توسعه شکمبه در ماه های نخست می گردد

با توجه به تامین احتیاجات روزانه گوساله به ویتامین ها و مواد معدنی در استارتر گوساله kaffi کلیه نیاز های گوساله رفع می گردد و این موضوع سبب پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود این مواد مغذی می گردد

شیر به تنهایی خوراکی مطلوبی طی دوران از شیرگیری نیست. به دلیل بروز تغییرات فیزولوژیک و متابولیک ، طی زمان تولید تا از شیرگیری در غیاب عمل نشخوار کننده می باشد . بدین منظور استارتر گوساله kaffi از طریق مواد خوراکی مناسب که حاوی کربوهیدات، پروتئین و چربی مناسب می باشد به کلیه نیازهای گوساله پاسخ می دهد. ضمنا به دلیل تامین اسید های چرب فرار (بوتیریک و پیونیک) منجر به رشد طول و تعداد پرزهای شکمبه و حضور میکروارگانیسم ها می گردد

آنزیم های بکار رفته در استارتر گوساله kaffi سبب افزایش بازدهی هضم در گوساله می گردد. ضمنا از طریق سایر افزودنی ها مانند پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها از طریق کنترل رشد جمعیت میکروبی مفید بهبود هضم مواد مغذی و سلامت دستگاه گوارش حاصل می گردد. ضمنا از طریق توکسین بایندر به مار رفته در این محصول امکان مهار توکسین های احتمالی مجود در خوراک فراهم آمده است در نتیجه تاثیر شگرفی بر تندرستی و سلامت گوساله خواهد گذاشت. با افزایش سن گوساله مصرف استارتر نیز افزایش سن گوساله به شیر روز به روز کمتر می شود

در تولید استارتر گوساله kaffi از هیچگونه خوراکی با منشا حیوانی استفاده نشده است. لذا ماندگاری این محصول در شرایط انبار داری مطلوب هیچ گونه خطری را در خصوص مسمومیت یا اسهال برای گوساله نخواهد داشت.

فرایند پلت سبب سهولت کاربرد و کاهش هدر رفت مصرف خوراک توسط گوساله می شود. همچنین اثر بخشی آن از طریق بهبود هضم و جذب خوراک توسط گوساله سبب دستیابی به حداکثر بازدهی می شود

استارتر گوساله kaffi حاوی 21% پروتئین خام، 2800 کیلو کالری انرژی و مقدار مطلوبی از مواد معدنی ماکرو (کلسیم،فسفر،منیزیم و سدیم) و مواد معدنی میکرو (مس،ید،آهن،روی،سلنیومو منگنز) ویتامین های محلول در چربی (E,A,D3) ویتامین های محلول در آب (H2,B12,B9,Niacin,Calpan,B6,B2,b1) و کولین است. ضمنا از افزودنی هایی شامل پروبیوتیک ها ، فیتاز ، مولتی آنزیم و توکسین بایندر نیز طی تولید آن استفاده شده است

ویتامین ها در استارتر kaffi
مواد معدنی میکرو در استارتر
انرژی و ترکیبات شیمیایی
ویتامین ها در استارتر kaffi

حداقل ویتامین ها در استارتر KAFFI

 

حداقل ویتامین ها در استارتر گوساله kaffi

در هر کیلوگرم
 A واحد بین المللی 5800
 D3 واحد بین المللی 1500
 E واحد بین المللی 50
 K3 میلی گرم 1/5
 B1 میلی گرم 3
 B2 میلی گرم 3
 Niacin میلی گرم 40
 Calpan میلی گرم 10
B6 میلی گرم 2
B9میلی گرم0/5
B12میلی گرم0/02
H2میلی گرم0/2
کولینگرم2800

مواد معدنی میکرو در استارتر

مواد معدنی میکرو در  استارتر KAFFI  

حداقل ویتامین ها

در هر کیلوگرم
Aواحد بین المللی5000
D3واحد بین المللی1200
Eواحد بین المللی10
K3میلی گرم1
B1میلی گرم2
B2میلی گرم3
NIACINمیلی گرم40
CALPANمیلی گرم8
B6میلی گرم1/7
B9میلی گرم0/45
B12میلی گرم0/02
H2میلی گرم0/15
کولینگرم1300

انرژی و ترکیبات شیمیایی

انرژی و ترکیبات شیمیایی (حداقل)

پارامتر

واحد

آنالیز
انرژی (حداقل) کیلوکالری/کیلوگرم 2800
پروتئین خام (حداقل) % 21
 کلیسم (حداقل)% 1
 فسفر (حداقل) % 0/5
نمک (حداکثر)% 0/3
رطوبت (حداکثر) %9

مطالب مرتبط

کاتالوگ کنسانتره غنی آرا

کاتالوگ