نقش استارتر گوساله kaffi در پرورش گوساله

غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi حاوی انرژی و پروتئین است تا بخشی از نیازهای اصلی حیوان را نیز مرتفع سازد. ضمنا کلیه ویتامین ها مورد نیاز برای حیوانات نیز در آن تدارک دیده شده است. لذا اگر چه در مقایسه با خوراک هزینه نا چیزی را تولیید کننده تحمل می کند. اما عدم استفاده از آن بر روی متابولیسم حیوان اثر منفی خواهد داشت و منجبر به افت عملکرد حیوان طی زمان خواهد شد.

غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi برای نخستین بار کلیه نیاز های مواد معدنی و ویتامین ها با شکل فیزیکی پلت تامین می نماید.لذا امکان دستیاب متوازن و یکنواخت دام ها در یک آخور به مواد معدنی و ویتامین ها فراهم می شود. ضمنا ضایعات مصرف نیز به حداقل می رسد. از دیگر مزایای فرم پلت می توان به امکان خوراک دادن انفرادی غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi اشاره کرد. میکس یکنواخت و ثابت ، به همراه تامین کلیه مواد معدنی ماکرو و میکرو ، ویتامین های D3 ، A ، E به همراه پروتئین و انرژی از خصوصیات غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi است.

تامین عناصر معدنی ماکرو (کلیسم،فسفر،پتاسیم،سدیم و کلر ) از طریق غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi منجر به رشد اسکلتی متناسب و استخوان های سالم می گردد . در این خصوص ویتامین D3 نیز نقش موثری دارد. غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi به دلیل تامین سدیم و پتاسیم موجود در غشای پلاسمایی سلول های ماهیچه ای عصبی (سدیم،به عنوان کاتیون خارج سلولی) و (پتاسیم، به عنوان کاتیون داخل سلولی) نیز نقش دارد.

عناصر معدنی میکرو (مس، روی، منگنز، سلنیوم، کبالت و ید) به عنوان کوفاکتورهای مختلف در متابولیسم انرژی و پروتئین نقش عمده ای دارند. نقش آهن در ساختار هموگلوبین، سلنیوم و ویتامین E با فعالیت آنتی اکسیدانی و کبالت در تولید ویتامینی B12 در شکمبه نقش بازی می کنند به کمک غنی شده معدنی – ویتامینه kaffi کلیه نیازهای حیوان به این عناصر رفع می گردد.

 

مقدار مصرف پیشنهادی روزانه KAFFI

مقدار مصرف پیشنهادی روزانه kaffi

گوسفند و بز

25 تا 35 گرم به ازای هر راس

گوساله پرواری

100 تا 150 گرم به ازای هر راس

گاوشیرده

250 تا 350 گرم به ازای هر راس

گاومیش

150 تا 200 گرم به ازای هر راس

شتر

100 تا 150 گرم به ازای هر راس

اسب

125 تا 175 گرم به ازای هر راس

انرژی و ترکیبات شیمیایی (حداقل) KAFFI

انرژی و ترکیبات شیمیایی (حداقل)

پارامتر

واحد

آنالیز

انرژی (حداقل)

کیلوکالری/کیلوگرم

2200

پروتیئن خام (حداقل)

%

6-5

کلسیم (حداقل)

گرم

60

فسفر(حداقل)

گرم

30

نمک (حداقل)

%

3

رطوبت (حدقل)

%

9

فیبرخام

%

5

ضمنا شامل کلیه مواد معدنی میکرو و ماکرو ویتامین های D3 ، A و E می باشد

پرورش گوساله نقش کلیدی در سود آوری صنعت گاو شیری دارد سرمایه گذاری در این دوران منجر به برداشت در آینده خواهد شد، از اینرو ضعف در این دوران سودهی آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. طی دوران قبل از شیر گیری گوساله علاوه بر افزایش وزن روند تغییر دستگاه گوارش از حیوانی تک معده ای به حیوانی نشخوار کننده با معده چهار قسمتی طی خواهد شد. تغذیه گوساله و تامین خوراک مناسب در این دوران از اهمیت بالایی بر خوردار است. زیرا این روند رشد و تکامل همواره نیازمند دسترسی گوساله به کلیه مواد مغذی می باشد.

به منظور افزایش وزن طی دوران شیر گیری گوساله نیازمند تامین نیازهای تغذیه ای خود از طریق خوراک مصرفی می باشد، از اینرو استفاده از استارتر گوساله kaffi به عنوان خوراک با انرژی و پروتئین بالا ، در میل به این هدف بسیار موثر است.

تغییر تدریجی سیستم گوارش و گسترش هضم میکروبی در تعیین خوراک های مورد استفاده جهت دستیابی به حداکثر افزایش وزن موضوعی بحرانی است لذا در استارتر گوساله kaffi از خوراک های متنوعی بهره برده شده است.

سرعت رشد مناسب علاوه بر پروتئین و انرژی نیازمند مواد معدنی (ماکرو و میکرو) و ویتامین ها (محلول در چربی و محلول در آب) است. این موارد به عنوان کوفاکتور و کوآنزیم در سیستم آنزیمی طی مراحل مختلف متابولیسم ضروری هستند. از طریق استارتر گوساله kaffi امکان دستیابی به تمام موارد معدنی ماکرو (کلیسم، فسفر، منیزیم، سدیم،کلر) میکرو (منگنز، روی ، آهن، مس، سلنیم وید) فراهم می باشد وگوساله نیازمند هیچگونه مکمل دیگری نخواهد بود. در استارتر گوساله با استفاده از ترکیب مناسب از عناصر معدنی کلیه نیازهای گوساله ها تدارک دیده شده است.

تغییر تدریجی دستگاه گوارش در گوساله طی دوران از شیر گیری شامل توسعه شکمبه و افزایش سهم هضم میکروبی است. عوامل متعددی بر این موضوع اثر گذار هستند. که مهمترین بخش آن شامل خوراک و آب مصرفی است. هضم میکروبی با تغییر ساختاری معده گوساله همراه است. در ابتدا بخش شکمبه افزایش حجم پیدا می کند و کم کم به بزرگترین بخش از معده تبدیل خواهد شد. با تقویت بخش عضلانی شکمبه خروج موارد از شکمبه سرعت بیشتری می گیرد و در نتیجه با مصرف آب بیشتر کم کم نقش هضم میکروبی گسترش می یابد. اما بدون شک نقش تغذیه از مهمترین موارد است. از آنجا که شیر به دلیل وجود شیار مری وارد شکمبه نمی شود. نقش عمده ی را در این خصوص بازی نمی کند. دسترسی به خوراک خشک سبب افزایش سرعت تغییر ، حضور میکروارگانیسم ها در شکمبه بروز چین خوردگی ها و افزایش تعداد و طول پرزها خواهد شد. در نتیجه سطح جذب در شکمبه به منظور جذب اسید های چرب فرار افزایش خواهد یافت. در استارتر گوساله kaffi با بهره گیری از خوراک های مناسب به منظور ایجاد ترکیب مناسب از اسید های چرب فرار امکان تسریع گسترش شکمبه فراهم شده است.

ترکیب اسید های چرب فرار تولید شده در شکمبه نیز به خودی خود بر گسترش آن اثر گذار است. بوتیرات با بیشترین اثر منجر به افزایش تکامل شکمبه خواهد شد. حال آنکه پروپونات در رتبه بعدی قرار می گیرد. با بهره گیری از خوراک های مختلف و امکان تامین انرژی مناسب برای تخمیر در استارتر گوساله kaffi توسعه شکمبه به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد تا در پایان دوره از شیرگیری ، گوساله به حداکثر بهره وری خود در هضم میکروبی دسترسی پیدا کند.

با استفاده از پروبیونیک های به کار رفته در استارتر گوساله kaffi دستیابی به جمعیت میکروبی مناسب در شکمبه حاصل خواهد شد. که منجر به دستیابی بهتر حیوان به مواد مغذی خواهد شد.

مطالب مرتبط

کاتالوگ کنسانتره غنی آرا

کاتالوگ