درباره ما

شرکت تازه دانه محمود با نزدیک به دو دهه سابقه و تجربه درایجاد شرکت هایی درزمینه تولید خوراک وکنسانتره دام و طیوروکودهای آلی کشاورزی درسال1393 به صورت تجمیعی از شرکت های قبلی تاسیس گردید تا درراستای کمک به خودکفایی وامنیت غذایی درکشور عزیزمان ایران اقدام به تولید محصولاتی متفاوت با ایجاد نوآوری هایی دربخش کشاورزی و دام و طیورشروع به فعالیت نماید.

این شرکت دربخش کشاورزی به تولید کود های آلی ارگانیک که به صورت پلت عرضه میگردند را با فرمول هایی متنوع وکارا با نام های تجاری آران(Aran) ، رویان (Royan) و چهارفصلfour season) ) آغاز نمود. در بخش های دامی مکمل دامی پلت شده، کنسانتره واستارترگوساله را با نام اصلی (kaffi) عرضه کرده است.

با تولید کنسانتره گوشتی 5% و 5/2% و استارتر گوشتی با برند (ARA) و تولید کنسانتره مرغ تخمگذار  وکنسانتره پولت 5% و 5/2% با برند (ARA) سبب سهولت ساخت دان برای مرغدار و رفع کل نیازهای مواد مغذی طی دوره  رشد و پرورش گردید. استفاده از  مزیت مصرف پله ای در تمام کنسانتره های امکان خرید و مصرف آسان تر برای مرغدار ها ممکن شد و با جلوگیری از هدر رفت و کسر مواد مغذی تولید بهینه برای پرورش دهندگان مرغ گوشتی و تخمگذار به دست آمد.  شرکت تازه دانه محمود همچنین خوراک پروتئینی را با برند(TD)  و دان کامل را با نام دانی نو (Danino) تولید نموده است. تمام تلاش در این شرکت نوآوری برای تولید محصولاتی است برای  بهود ضریب تبدیل غذایی جهت تولید محصولات با کیفیت در بخش های کشاورزی و دام و طیور می باشد.

به بالای صفحه بردن